projekt nr 10

10. Skwerek "Przy Piątce"


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik

Skrócony opis

Adaptacja skwerku znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kraśniku dla potrzeb społeczności szkolnej. W poprzednich latach gimnazjum było miejscem obchodów uroczystości szkolnych i patriotycznych - znajduje się tu obelisk upamiętniający Szare Szeregi. Obecnie skwerek po przeprowadzonej termomodernizacji budynku jest w bardzo złym stanie, brudna i zniszczona kostka

Opis projektu

Celem zadania jest adaptacja skwerku znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kraśniku dla potrzeb społeczności szkolnej. W poprzednich latach gimnazjum było miejscem obchodów uroczystości szkolnych i patriotycznych - znajduje się tu obelisk upamiętniający Szare Szeregi. Obecnie skwerek po przeprowadzonej termomodernizacji budynku jest w bardzo złym stanie, brudna i zniszczona kostka brukowa, która nadaje się do wymiany. Zniszczoną trawę należałoby posiać na nowo, dodatkowo dokonać nasadzeń kwiatów, krzewów i roślin. Należałoby wyremontować schody, wymienić barierki, kupić ławki.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Odnowiony skwerek wykorzystywany będzie przez uczniów szkoły w czasie przerw jak również podczas uroczystości patriotycznych, świąt narodowych, uroczystości szkolnych. Odnowienie skwerku nada nowego wyglądu przestrzeni szkolnej, jak również podniesie rangę i charakter wszystkich uroczystości, które na jego terenie będą miały miejsce, np. początek roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego, święto patrona, apele szkolne, obchody świąt narodowych. Ze względu na zalecenia zdrowotne wskazane jest spędzanie przerw lekcyjnych na świeżym powietrzu. Skwerek jest miejscem bezpiecznym: ograniczona przestrzeń, wejść można tylko przez teren szkoły. W tym roku szkolnym uczniowie bardzo chętnie przebywali na dużej przerwie na skwerku i zgłaszali postulaty dotyczące jego wykorzystania.