Budżet Obywatelski
Miasta Kraśnik na rok 2023

Słowo od burmistrza

Wojciech Wilk - Burmistrz Miasta Kraśnik

Przed nami kolejny Budżet Obywatelski, do którego swoje projekty będą mogli zgłaszać mieszkańcy. W głosowaniu (17 – 26 października) to kraśniczanie zdecydują, które z nich wygrają i zostaną ujęte w budżecie miasta, a samorząd zrealizuje właśnie te zadania w 2023 roku.

Wspólnie z radnymi zachęcam do składania projektów i promowania swoich pomysłów wśród przyjaciół, rodziny i sąsiadów (wnioski można składać od 12 do 25 września).

Budżet Obywatelski jest dobrą okazją do społecznej aktywizacji i współdecydowania o wydatkowaniu środków publicznych, to także forma współpracy samorządu z mieszkańcami.

Środki finansowe służące realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2023 to 420 tys. zł. Miasto zostało podzielone na siedem dzielnic i w każdej z nich będzie można zgłosić projekt, którego wartość nie przekracza kwoty 60 tys. zł. Ze środków Budżetu Obywatelskiego zostaną sfinansowane propozycje kraśniczan należące do zadań własnych miasta oraz możliwe do wykonania w trakcie roku budżetowego.

Podobnie jak w ubiegłych latach, kraśniczanie będą mogli nie tylko głosować za pomocą kart w specjalnie do tego wyznaczonych lokalach, ale także przez internet.

Wojciech Wilk
Burmistrz Miasta Kraśnik

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Podział na obwody

Mapa obwodów budżetu obywatelskiego