Budżet Obywatelski
Miasta Kraśnik na rok 2022

Słowo od burmistrza

Wojciech Wilk - Burmistrz Miasta Kraśnik

Przed nami kolejny Budżet Obywatelski, do którego swoje projekty będą mogli zgłaszać mieszkańcy. W głosowaniu (11 – 18 października) to kraśniczanie zdecydują, które z nich wygrają i zostaną ujęte w budżecie miasta, a samorząd zrealizuje właśnie te zadania w 2022 roku.

Wspólnie z radnymi zachęcam do składania projektów i promowania swoich pomysłów wśród przyjaciół, rodziny i sąsiadów (wnioski można składać od 30 sierpnia do 13 września).

Budżet Obywatelski jest dobrą okazją do społecznej aktywizacji i współdecydowania o wydatkowaniu środków publicznych, to także forma współpracy samorządu z mieszkańcami.

Środki finansowe służące realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2022 to 420 tys. zł. Miasto zostało podzielone na siedem dzielnic i w każdej z nich będzie można zgłosić projekt, którego wartość nie przekracza kwoty 60 tys. zł. Ze środków Budżetu Obywatelskiego zostaną sfinansowane propozycje kraśniczan należące do zadań własnych miasta oraz możliwe do wykonania w trakcie roku budżetowego.

Podobnie jak w ubiegłych latach, kraśniczanie będą mogli nie tylko głosować za pomocą kart w specjalnie do tego wyznaczonych lokalach, ale także przez internet.

Wojciech Wilk
Burmistrz Miasta Kraśnik

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Kraśnik, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 420 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu Miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój Miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Kraśnik, który ukończył 16 lat.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Podział na obwody

Mapa obwodów budżetu obywatelskiego

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od dnia wejścia
w życie uchwały

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 30.08.2021
do 13.09.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 14.09.2021
do 27.09.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 10.10.2021

Głosowanie

Od 11.10.2021
do 18.10.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 20.10.2021

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski