projekt nr 3

3. Poprawa bezpieczeństwa uczniów SP Nr 3 poprzez wymianę ogrodzenia szkoły od ul. Urzędowskiej oraz wymianę bramy wjazdowej od ul. Nadstawnej


Lokalizacja

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAŚNIKU,
KRAŚNIK UL. URZĘDOWSKA 435

Opis projektu

PROJEKT OBEJMUJE WYMIANĘ PRZĘSEŁ OGRODZENIA FRONTOWEGO OD UL. URZĘDOWSKIEJ WRAZ Z FURTKĄ WEJŚCIOWĄ. PROJEKT ZAKŁADA RÓWNIEŻ WYMIANĘ BRAMY WJAZDOWEJ OD UL. NADSTAWNEJ NA PRZESUWANĄ

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

STAN ODBIEGA OD NORM I WYTYCZNYCH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI, JAKIE POWINIEN ON SPEŁNIAĆ, PRZEZ LATA WŁASNYMI SIŁAMI, DYREKCJA, JAK I  RODZICE, STARALI SIĘ NAPRAWIAĆ OGRODZENIE, JEDNAK W WYNIKU CIĄGŁEJ DEGRADACJI JEGO BIEŻĄCĄ KONSERWACJA PRZESTAŁA WYSTARCZAĆ. WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA SZKOŁY  WPŁYNIE KOŻYSTNIE NA ESTETYKĘ I DOSTĘPNOŚĆ TERENU SZKOLNEGO, POPRAWI BEZPIECZEŃSTWO OSÓB (UCZNIÓW, RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW) KORZYSTAJĄCYCH Z PLACU SZKOLNEGO (RÓWNIEŻ NOWEGO PLACU ZABAW „PODWÓRKO NIVEA”) JAK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH. GŁOS NA NASZ PROJEKT TO POMOC DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, TAK ABY NASZA SZKOŁA NADAL MOGŁA SPEŁNIAC SWOJĄ MISJĘ, ZAPEWNIAJĄC NAJWYŻSZY POZIOM OPIEKI DZIECIOM.