projekt nr 1

1. Atrakcyjna remiza strażacka sposobem na aktywizację młodzieży


Lokalizacja

KRAŚNIK ULICA JAGIELLOŃSKA 187, OBRĘB PIASKI

Opis projektu

PROJEKT PRZEWIDUJE RMODERNIZACJĘ OBIEKTU ORAZ WYPOSAŻENIA. REALIZACJA PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BĘDZIE PROWADZONA WIELOETAPOWO.POCZĄTKOWĄ FAZĄ BĘDZIE WYZNACZENIA PRIORYTETÓW MODERNIZACYJNYCH NA TERENIE DZIAŁKI ORAZ BUDYNKU UŻYTKOWANYM PRZEZ MIEJSKĄ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W KRAŚNIKU (WŁAŚCICIELEM DZIAŁKI I OBIEKTÓW JEST MIASTO KRAŚNIK).
W CHWILI KIEDY PRIORYTETY ZOPSTANĄ WYZNACZONE ROZPOCZNIE SIĘ ANALIZA RYNKU „REMONTOWO-BUDOWLANEGO” POD WZGLĘDEM CEN MATERIAŁÓW I USŁUG JAKIE NAS INTERESUJĄ. NASTĘPNIE ZARZĄD OKREŚLI: ZAKRES PRAC JAKI BĘDZIE DO WYKONANIA PRZEZWYKONAWCÓW KTÓRZY ZOSTANĄ WYŁONIENI DO REALIZACJI PROJEKTU ORAZ RODZAJ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA (NP. MEBLI), SPRZĘTU (NP. POŻARNICZEGO, RTV) JAKI ZOSTANIE ZAKUPIONY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU.
REALIZACJA PROJEKTU OBEJMIE REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH (M.IN. UŁOŻENIE TERAKOTY NA PODŁODZE), ŁAZIENKI (M.IN. MONTAŻ KABINY PRYSZNICOWEJ), GARAŻU (M.IN. NAPRAWA POWIERZCHNI POSADZKI), WYMIANA WYPOSAŻENIA W TYCH POMIESZCZENIACH (M.IN. BIURKO PUNKTU ALARMOWEGO), WYMIANIE OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE, UZUPEŁNIENEI SPRZĘTU (M.IN. OSPRZĘT KOMPUTERA).

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

CELEM PROJEKTU JEST M.IN. UTRZYMANIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POPRZEZ WYMIANĘ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU ORAZ POPRAWIANIE WARUNKÓW BYTOWYCH W OBIEKTACH UŻYWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W KRAŚNIKU.
REALIZACJA PROJEKTU POZWOLI USPRAWNIĆ DZIAŁANIE STRAŻAKÓW CO WIĄŻE SIĘ Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA  MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA. C IĄGŁE DOPOSAŻANIE JEDNOSTKI W NIEZBĘDNY SPRZĘT I UMUNDUROWANIE SPRAWIŁO, ŻE „SŁUŻBA” W NASZEJ JEDNOSTCE STAŁA SIĘ ATRAKCYJNA, A MŁODZIEŻ NASZEGO MIASTA CHĘTNIE WSTĘPUJE W NASZE SZEREGI. DTATEGO STARAMY SIĘ O POPRAWĘ WARUNKÓW BYTOWYCH  W NASZEJ REMIZIE. MODERNIZACJA OBIEKTU, WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU POZWOLI DOCENIĆ, USPRAWNIĆ, ROZWINĄĆ DZIAŁALNOŚĆ NASZYCH WOLONTARIUSZY. REMONTY POZWOLĄ UZYSTAĆ NOWY WIZERUNEK NASZYM POMIESZCZENIOM ZACHĘCAJĄC ICH DO CZĘSTSZEGO, DŁUŻSZEGO PRZEBYWANIA NA TERENACH NASZEJ DZIAŁKI, CO PODNIESIE GOTOWOŚĆ BOJOWĄ JEDNOSTKI A JEDNOCZEŚNIE PRZYSPIESZY CZAS REAKCJI NA ALARM...