projekt nr 2

2. Bezpieczne przejście – budowa solarnej sygnalizacji świetlnej na ul. Wyszyńskiego


Lokalizacja

Przejście dla pieszych przy ulicy Wyszyńskiego, niedaleko zjazdu w ul. Słoneczną,
Miasto Kraśnik, działka nr 188/5 obręb Zachód

Opis projektu

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej. Poprawa bezpieczeństwa zostanie zapewniona przez montaż solarnej sygnalizacji świetlnej typu D-6, wzbudzanej na istniejącym już przejściu dla pieszych, niedaleko zjazdu w ulicę Słoneczną. Realizacja projektu obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowych i montaż inteligentnej sygnalizacji świetlnej zasilanej solarami według załączonego wstępnego kosztorysu.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Potrzeba realizacji tego zadania podyktowana jest tym, że ulica Wyszyńskiego jest ulicą o dużym natężeniu ruchu drogowego, a wskazane przejście jest często przekraczane przez mieszkańców pobliskich osiedli oraz wiernych idących do kościoła itp. Rozwijające się osiedla przy ulicy Wyszyńskiego, również generują coraz większy ruch samochodowy.
Montaż sygnalizacji świetlnej we wskazanym miejscu, zapewni spowolnienie ruchu pojazdów poruszających się ulicą Wyszyńskiego. Sygnalizacja nie byłaby uciążliwa dla samochodów, bo włączałaby się tylko „na żądanie”. Inwestycja przy jednej z głównych ulic Kraśnika Fabrycznego będzie przynosić korzyści ogółowi mieszkańców miasta i jest to projekt praktyczny, który posłuży na lata.