projekt nr 1

1. Bezpieczne przejście - budowa solarnej sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej Nr 6


Lokalizacja

Przejście dla pieszych przy Grunwaldzkiej 2 przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II, Miasto Kraśnik, działka nr ewid. 23 obręb Północ

Opis projektu

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej. Poprawa bezpieczeństwa zostanie zapewniona przez montaż solarnej sygnalizacji świetlnej typu D-6, wzbudzanej na przejściu dla pieszych, przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku przy ul. Grunwaldzkiej 2. Realizacja projektu obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowych i montaż inteligentnej sygnalizacji świetlnej zasilanej solariami według załączonego kosztorysu.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Wymuszenia pierwszeństwa na pieszych, a nawet potrącenia na przejściach, to wciąż poważne zagrożenie w okolicach szkół. Choć większość kierowców to odpowiedzialni ludzie, którzy wiedzą, że taka okolica wymaga dodatkowej uwagi, to w trosce o bezpieczeństwo dzieci  przy szkołach powinny być zainstalowane elementy zmuszające do zredukowania prędkości. Montaż sygnalizacji świetlnej we wskazanym miejscu, zapewni spowolnienie ruchu pojazdów poruszających się ulicą Grunwaldzką, umożliwi bezpieczne przejście dzieci/młodzieży przez jezdnię oraz włączenie się do ruchu pojazdów wyjeżdżających ze szkolnego parkingu.
Sygnalizacja nie byłaby uciążliwa dla samochodów, bo włączałaby się tylko „na żądanie”. W ciągu dnia ruch jest może niewielki, jednak problem widoczny jest szczególnie rano i popołudniu, gdy rodzice przyprowadzają/odbierają dzieci ze szkoły podstawowej. Zamontowane wyspowe progi zwalniające zamontowane na ulicy Grunwaldzkiej, na pewno częściowo spowalniają ruch, jednak...