projekt nr 3

3. BIBLIOTEKA DZIECIĘCA (OD)NOWA


Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku Filia Nr 1 ul. Ks. Zielińskiego 3

Opis projektu

Projekt polegał będzie na zorganizowaniu nowoczesnego miejsca wypożyczania zbiorów bibliotecznych i pracy oświatowej z młodymi czytelnikami. W ramach projektu zostaną zakupione nowe meble (regały, biurko, stoliki, krzesła) - 40 000, komputery - 7 000, nowości książkowe w celu zaspokojenia rosnących potrzeb czytelniczych dzieci i dorosłych - 8 000.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usługi publicznej z zakresu czytelnictwa. W chwili obecnej duża część mebli jest zużyta i straciła swoje walory praktyczne i estetyczne. Nowa aranżacja wypożyczalni wpłynie korzystnie na poprawę wizerunku placówki, co pozwoli zwiększyć rozwój czytelnictwa i poszerzyć zakres działalności upowszechnieniowej wśród dzieci i młodzieży.