projekt nr 4

4. SKATEPARK PIASKI-bezpiecznie i kreatywnie


Lokalizacja

Osiedle Piaski nr działki 923/18 obręb Piaski

Opis projektu

Projekt ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno - wypoczynkowych dla młodzieży z całego miasta a szczególnie osiedla Piaski i okolic. Młodzież w wolnym czasie zamiast korzystać z komputera będzie miała możliwość uprawiania nietuzinkowego sportu, który przyczyni się do ich rozwoju. Korzystanie z tego obiektu przez młodzież, pozwoli rozwijać im swoje umiejętności sportowe oraz zaktywizuje część mieszkańców miasta Kraśnik. Projekt również przyczyni się do popularyzacji tej części miasta. W okolicy brak jest takich propozycji a zauważamy rosnącą popularność sportów ekstremalnych. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować malejącą tendencję chęci młodzieży do uprawiania sportów oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Nastolatkowie coraz chętniej wybierają łatwą rozrywkę, jaką są gry komputerowe, które w nadmiarze nie działają korzystnie dla ich zdrowia. Z pewnością takie miejsce szybko zyskałoby swoich zwolenników oraz wykreowałoby nowych miłośników sportu. Na osiedlu można spotkać osoby, które próbują swoich sił na deskorolce. Jednak z uwagi, że nie ma odpowiednio przygotowanego miejsca, realizacja projektu spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa osób, obecnie jeżdżących na deskorolkach, BMX, hulajnogach, które obecnie nie mają dostępu do profesjonalnej infrastruktury oraz zwiększenie zaangażowania młodszych mieszkańców naszego miasta w uprawianie wyżej wymienionych sportów. Budowa infrastruktury skateparku przyczynia się także do możliwości ingerencji młodych ludzi wokół wspólnej pasji.

W planowanym skateparku może znajdować się wiele przeszkód przeznaczonych do nauki trików. Do realizacji projektu niezbędny jest zakup oraz montaż:
- elementy skateparku (przeszkody do jazdy, nawierzchnia),
- przygotowanie terenu oraz transport zakupionej infrastruktury skateparku.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na brak tego typu obiektów w naszym mieście. Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli wpłynąć nie tylko na jej rozwój, ale i na poszerzenie działalności sportowej na terenie miasta. Z tego względu młodzież jeździ na miejscach nieprzystosowanych do tego, często niszcząc ławki, krawężniki, itp. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z aktualnymi normami i zasadami BHP, tak by zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.Skatepark wpłynie pozytywnie na okolicę, spopularyzuje ją oraz świetnie się w nią wkomponuje. Doprowadzi do większej integracji społeczeństwa, co przyczyni się do lepszego rozwoju tej części miasta. Utworzenie skateparku wpłynie na poprawę jakości aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież.Realizacja projektu wpłynie na sprawność fizyczną, koncentrację,utrzymanie równowagi,ogólną motorykę ciała.