projekt nr 2

2. Mobilne miasteczko ruchu drogowego.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kolejowa 28

Opis projektu

„Miasteczko ruchu drogowego” to projekt skierowany głównie do dzieci i młodzieży, uczniów SP nr 4. Mobilna wersja miasteczka umożliwia wykorzystanie go zarówno w sali gimnastycznej, jak i na boisku szkolnym oraz wypożyczanie do pobliskiego Przedszkola Miejskiego nr 6. Rozwiązanie taki daje niemal nieograniczone możliwości.
Realizacja projektu umożliwi właściwe przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Uczniowie i dzieci przedszkolne będą mogli uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych oraz kierujących pojazdami jednośladowymi. Poprzez umiejętności praktyczne posiądą wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Przykładowy projekt Mobilnego miasteczka został załączony do wniosku, jednakże ostateczna decyzja odnośnie wielkości i potrzebnych elementów będzie należała do dyrekcji szkoły.

Wartość projektu została oszacowana w oparciu o cenniki dostępne na stronach internetowych potencjalnych dostawców.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Celem realizacji w/w projektu jest właściwe przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg miejskich. Wszystkie dzieci powinni znać przepisy ruchu drogowego i przestrzegać ich.
Przedszkolaki mogą w „Miasteczku ruchu drogowego” bezpiecznie uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych, np. prawidłowego przekraczania jezdni.
W przypadku uczniów, którzy ukończyli 10 rok życia, miasteczko będzie mogło być wykorzystywane przy szkoleniu oraz egzaminie praktycznym na kartę rowerową.
Szkolenie rowerzystów jest znakomitą inwestycją, gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do zdania egzaminu na kartę, wykorzystują później swoją wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania rowerem, ale też stają się bardziej świadomymi pieszymi, a w życiu dorosłym mają ugruntowane podstawy do zdobycia karty motorowerowej, czy w końcu prawa jazdy.