projekt nr 3

3. Zjazd linowy (tyrolka) przy Szkole Podstawowej nr 4.


Lokalizacja

Teren Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Kolejowa 28

Opis projektu

Zjazd linowy to zestaw umożliwiający przemieszczanie się na linie w powietrzu między dwoma  oddalonymi od siebie punktami.  Cała zabawa rozpoczyna się od podestu gdzie dziecko chwyta się tyrolki umożliwiającej zjazd po linie na koniec zestawu.
Montaż urządzenia tj. zjazdu linowego przewidziano na działce nr 171 obręb stacja kolejowa, na terenie SP nr 4. Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu szkoły poprzez rozszerzenie strefy do rozwijania nowych umiejętności dla dzieci i młodzieży. Obecne urządzenia na placu zabaw przy szkole oraz na miejskim placu zabaw znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły w dużej mierze przeznaczone dla najmłodszych dzieci i starsze dzieci nie mają za dużego wyboru miejsc do zabawy.
Zestaw przeznaczono dla dzieci starszych, przewidywalna wysokość upadku to ok 100 cm. Minimalna długość zjazdu - 20 m. Poglądowe urządzenia stanowią załączniki do wniosku.

Cel zadania to:
-   Stworzenie miejsca do aktywnej zabawy dla starszych dzieci
-   Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z osiedla oraz uczniów uczęszczających do pobliskiej szkoły
-   Integracja rodziców i dzieci z dzielnicy
-   Umożliwienie  dzieciom nawiązywania kontaktów interpersonalnych i podnoszenie ich kompetencji komunikacyjnych
-   Zagospodarowanie miejsca do bezpiecznego i zdrowego wypoczynku.

Planowane działania to:
1. Opracowanie projektu
2. Wydzielenie strefy bezpieczeństwa dla potrzeb montażu linozjazdu
3. Przygotowanie nawierzchni oraz montaż urządzenia.

Orientacyjny kosztorys:
1. Wykonanie projektu - 500,00 zł
2. Przygotowanie miejsca i podłoża (wykarczowanie, demontaż starych, zniszczonych urządzeń, itp) - 1300,00 zł
3. Przygotowanie strefy bezpieczeństwa - ok 6 m x 25 m x 50 zł = 7500,00
4. Zakup i montaż urządzenia - ok. 14 000,00 zł

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Zjazd linowy to obowiązkowy punkt każdego parku linowego oraz placu zabaw. Dzieci i młodzież bardzo chętnie korzystają z tej formy rozrywki.
Montaż zjazdu uatrakcyjniłby i wzbogaciłby przestrzeń znajdująca się wokół szkoły. Dzięki realizacji projektu wspieramy kondycję fizyczną oraz twórczo gospodarujemy czas wolny.
Teren ten jest idealny dla dzieci i młodzieży gdzie po szkole odnaleźliby dosłownie za rogiem przyjazne miejsce do zabawy. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na życie mieszkańców gdyż w okolicy brakuje tego typu obiektu, przyczyni się także do poprawy walorów estetycznych okolicy.
Zmodernizowany teren będzie służył mieszkańcom osiedla oraz dzieciom i młodzieży uczącej się w SP nr 4.Atrakcyjny wygląd i wyposażenie zachęci do zabawy dzieci, młodzież i dorosłych oraz da możliwość aktywności fizycznej w nowoczesnym otoczeniu. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wizerunek osiedla, a także znacząco wzbogaci ofertę spędzania wolnego czasu przez młodzież i dorosłych.