projekt nr 11

11. Zakup profesjonalnych strojów sportowych dla zawodników MUKS Kraśnik


Lokalizacja

nie dotyczy

Opis projektu

Projekt zakład zakup 140 kompletów strojów sportowych (dres, strój, torba ,ortalion) wykonania na nich nadruku promującego Miasto Kraśnik. Zakup strojów sportowych obejmuje roczniki od 2007 do 2013 r. Młodzież trenująca w MUKS Kraśnik osiąga sukcesy w poszczególnych rocznikach. Koszt jednego kompletu to około 357 zł.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Stroje sportowe poprawią prezencje klubu; Zwiększa atrakcyjność klubu; Wpłyną na większe zainteresowanie młodzieży grą w piłkę nożną. Promocja aktywnej formy spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną. Jednolite stroje zwiększą poczucie przynależności do klubu i społeczności naszego miasta. W klubie gra młodzież z całego miasta.