projekt nr 1

1. M_O_N_I_T_O_R_I_N_G!


Lokalizacja

Plac zabaw - 1szt.
Park przy dworcu PKP - 2szt.
Plac przy ul. Towarowej - 1szt.

Opis projektu

Instalacja monitoringu osiedlowego (4-5 kamer, obrotowych z trybem nocnym) i podpięcie go istniejącej już sieci kamer miejskich, które nazdoruje Straż Miejska

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Celem jest:
- zmniejszenie aktów wanlalizmu (plac zabaw, park)
- wyłapanie i ukaranie osób zaśmiecających otoczenie (plac zabaw, park, tereny wokół dworca PKP i torów, plac przy ul. Towarowej)
- ukaranie "nocnych piratów" (plac przy ul. Towarowej)