projekt nr 3

3. Remont nawierzchni drogi dojazdowej na Osiedlu Koszary


Lokalizacja

Działki nr 695/82, 695/31 - własność Gminy Miejskiej Kraśnik

Opis projektu

Położenie nowej nawierzchni z wymianą krawężników, na drodze osiedlowej położonej na działkach gruntu nr ewid. 695/82 i 695/31 (droga boczna od ul. Koszarowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Przedszkola nr 5.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Z wymienionej we wniosku drogi korzysta codziennie wielu mieszkańców Kraśnika, rodzice dzieci uczęszczających do publicznej placówki przedszkolnej oraz korzystający z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nawierzchnia drogi jest zdegradowana, występują liczne ubytki, miejscowe naprawy nie przynoszą efektu, stąd potrzeba kompleksowej wymiany nawierzchni.