projekt nr 2

2. Budowa nowych miejsc parkingowych i odcinka chodnika przy ul. Wyszyńskiego


Lokalizacja

ul. Wyszyńskiego, nr ewid. 94/5 i 197/10, obręb Zachód, Miasto Kraśnik

Opis projektu

Budowa chodnika na działce nr 94/5 i 197/10 oraz 9 nowych miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego , na działce nr 197/10. Długość planowanego odcinka chodnika to ok. 65 m, szerokość 2 m. Budowa w/w odcinka chodnika planowana jest przy granicy z działkąnr 94/7, byłaby to kontynuacja inwestycji z poprzednich lat, realizowanej również z budżetu obywatelskiego. Działki są własnością Miasta Kraśnik. Miejsca parkingowe są usytuowane na wysokości bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 19. Lokalizacja parkingu znajduje się w granicach terenów zielonych osiedla. W ramach inwestycji należy zamienić przeznaczenie nieużywanego placu zieleni na 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, z krawężnikami w granicy jezdni. Miejsca zostaną usytuowane pod kątem 90⁰ do istniejącej drogi publicznej - ul. Wyszyńskiego. Stanowiska będą miały 2,70 m szerokości i 5 m długości. Powierzchnia wynosić będzie ok. 121,5 m², nawierzchnia utwardzona, ze spadkiem zapewniającym spływ wody, przewidziana z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej. Podbudowa z tłucznia. Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane. W obrębie planowanej inwestycji przy ul. Wyszyńskiego istnieje sieć gazowa oraz telekomunikacyjna - wymagane będzie uzyskanie warunków zabezpieczenia sieci. Na wykonanie budowy chodnika wymagane będzie uzyskanie zgłoszenia. W przypadku budowy miejsc parkingowych pozwolenie budowlane również nie będzie konieczne, ponieważ miejsca postojowe nie przekroczą 10 stanowisk. Liczba miejsc parkingowych w wyniku ograniczeń finansowych może ulec zmniejszeniu.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Budowa chodnika oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego jest bardzo pożądana przez mieszkańców Kraśnika Fabrycznego.Nowa aranżacja przestrzeni publicznej wpłynie na poprawę estetyki tego terenu i zdecydowanie poprawi komfort mieszkańców pobliskich osiedli oraz warunki komunikacji samochodowej. W związku z ciągłym rozwojem tej części miasta, liczba mieszkańców nieustannie wzrasta. Z pewnością nowe osiedla i budynki mieszkalne przyczyniają się do nasilonego ruchu pieszego i samochodowego. Położenie odcinka chodnika będzie stanowiło uzupełnienie trasy pieszej i umożliwi bezpieczne poruszanie zarówno mieszkańców osiedla "Południe", planowanego osiedla "Widok II", jak i pobliskich domów jedno i wielorodzinnych.Dodatkowe miejsca parkingowe, których ilość przy ul. Wyszyńskiego w dalszym ciągu jest niewystarczająca, z pewnością docenią mieszkańcy całego miasta. Inwestycja przy jednej z głównych ulic Kraśnika będzie służyć ogółowi mieszkańców i jest to projekt praktyczny