projekt nr 4

4. Remont - rozbudowa parkingu Rumiankowa 6B działka 923/18


Lokalizacja

Działki nr 923/18 - własność Gminy Miejskiej Kraśnik

Opis projektu

Remont - rozbudowa istniejącego parkingu poprzez zwiększenie liczby miejsc postojowych w stronę ul. Kuklińskiego

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Istniejący parking jest zbyt mały w stosunku do potrzeb mieszkańców, przez co rozjeżdżane są tereny zielone w okolicach obiektów miejskich: orlika i placu zabaw. Rozbudowa parkingu pozwoliłaby wprowadzić porządek w przestrzeni publicznej i jest pożądana i wielokrotnie wnioskowana przez mieszkańców.