projekt nr 2

2. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Dworaka/Chopina


Lokalizacja

ul. Chopina /Dworaka, działki: 418/4 obręb Zarzecze II, własność Gmina Miasto Kraśnik.

Opis projektu

Celem projektu jest doposażenie istniejącego placu zabaw na osiedlu Koszary przy ul. Dworaka/Chopina. Inwestycja obejmuje zakup i montaż następujących urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, tj.:
1. huśtawka wahadłowa metalowa z siedziskiem kubełkowym i płaskim - 1 szt.,
2. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,
3. grzybki sprawnościowe,
4. drabinki sprawnościowe (w kształcie fali),
5. trampoliny - 2 szt.,
6. mini zjeżdżalnia z podestem dla maluchów,
7. tunel sprawnościowy.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Na osiedlu Koszary mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi, obecna ilość zamontowanych urządzeń jest niewystarczająca. Doposażenie placu zapewni dzieciom lepszy dostęp do urządzeń. Zamontowane urządzenia przyczynią się do aktywności fizycznej i rozwoju dzieci.