projekt nr 2

2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Rumiankowej 2


Lokalizacja

ul. Rumiankowa 2, działki: nr 923/13, 923/15 obręb Piaski, własność Gmina Miasto Kraśnik

Opis projektu

Celem projektu jest doposażenie istniejącego placu zabaw na osiedlu Piaski przy ul. Rumiankowej 2 w Kraśniku. Inwestycja obejmuje zakup i montaż następujących urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, tj.:
1. Huśtawka wahadłowa metalowa bocianie gniazdo (pojedyncze) - 2 szt.(wartość szacunkowa  ok. 12000 zł brutto),
2. Linarium stożek wspinaczkowy wysokość 4 m. - 1 szt. ( wartość szacunkowa ok. 27000 zł brutto),
oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw (wartość szacunkowa ok. 16000 zł brutto)

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Na osiedlu Piaski mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi, obecna ilość zamontowanych urządzeń jest niewystarczająca. Doposażenie placu zapewni dzieciom lepszy dostęp do urządzeń. Zamontowane urządzenia przyczynią się do aktywności fizycznej i rozwoju motorycznego dzieci. Gry i zabawy na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu zamontowanych urządzeń pomagają w przełamaniu lęku wysokości oraz wspomagają zmysł równowagi i umiejętności balansowania ciałem.