projekt nr 1

1. Wymiana opraw oświetleniowych jarzeniowych 2x40 W na energooszczędne ledowe o mocy 48W w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku ul.Kościuszki 23


Lokalizacja

Zespół Placówek Oświatowych w Kraśniku ul. Kościuszki 23

Opis projektu

Wymiana wyeksploatowanych, wygrzanych opraw jarzeniowych 2x40 W na energooszczędne ledowe o mocy 48 W w ilości 101 szt., jarzeniowych 4x18 W na panele ledowe 40 W 7 szt., żarowe 75 W na oprawy LED 12 W 17 szt. Przyniesie znaczne korzyści w postaci zmniejszenia o 30-40% zużycia energii elektrycznej, ale przede wszystkim poprawi oświetlenie sal lekcyjnych, zwiększy natężenie oświetlenia, co wpłynie pozytywnie na zdrowie (wzrok) przedszkolaków, uczniów i poprawi stan bezpieczeństwa, a także poprawi warunki pracy wychowawców, nauczycieli i personelu szkoły.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Stare, wyeksploatowane, przegrzane, mające popękane osłony oprawy oświetleniowe, które często nie spełniają polskich i europejskich norm, stwarzają zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Naprawy i wymiany części niewiele pomagają, bo wygrzane podzespoły łamią się w rękach. Wymiana na nowe ledowe energooszczędne oprawy poprawi stan bezpieczeństwa w szkole, nie będzie wpływać negatywnie na wzrok przedszkolaków, uczniów i poprawi warunki pracy nauczycieli i personelu. Zrealizowanie tego projektu przyniesie też wymierne korzyści materialne szkole w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie oszczędności w wydatkach i przeznaczenie ich na inne potrzebne szkole cele.