projekt nr 1

1. Przyjazny, zielony skwer wraz z oświetleniem ul. Makuszyńskiego


Lokalizacja

Kraśnik, działka nr 189, obszar Wschód, pas zieleni rozdzielający ul. Makuszyńskiego 15-33

Opis projektu

1. Wykonanie oświetlenia na ul. Makuszyńskiego 21-33 (nieparzyste numery).
2. Utworzenie przyjaznego, bezpiecznego zielonego skweru, mini-parku dla mieszkańców (wykonanie utwardzonych alejek, uporządkowanie terenu, nasadzenie krzewów i zadbanie o drzewa już rosnące, rozmieszczenie ławek, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody wraz z tabliczką: "Opiekunie, sprzątaj po swoim psie", umiejscowienie stojaków na rowery, zamontowanie stolików do gry w szachy).

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

1. Realizacja poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w ciągu dnia oraz wieczorami. Aktualnie ten odcinek ul. Makuszyńskiego jest całkowicie nieoświetlony.
2. Proponowany projekt umożliwi zagospodarowanie obecnie nieużytkowanego pasa zieleni rozdzielającego ul. Makuszyńskiego oraz Aleję Młodości z ul. Sienkiewicza oraz uporządkowanie terenu i zasadzenie nowych roślin. Mini-park stanie się jedynym ogólnodostępnym dla mieszkańców tej dzielnicy miejscem służącym do rekreacji i wypoczynku. Stojaki na rowery ułatwią korzystanie ze skweru, a stoliki do gry w szachy staną się miejscem spotkań dla mieszkańców, dając szansę w wzmocnienie relacji sąsiedzkich.Obecnie ta ulica jest regularnie wybierana jako miejsce komunikacji pieszej ze względu na trasę prowadzącą na główny przystanek autobusowy i do centrum miasta. Ponadto służy do rodzinnych spacerów, często z psami. Dodatkowo kosze na śmieci i psie odchody pozwolą zachować czystość.