projekt nr 3

3. Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 4


Lokalizacja

Parking Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku, ul. Kolejowa 28.

Opis projektu

Projekt przewiduje montaż zadaszonej wiaty rowerowej wraz ze stojakami na 20 stanowisk.Wiata rowerowa powinna być wykonana ze stali ocynkowanej, pomalowana na wybrany kolor z palety RAL, zamontowana do podłoża, umożliwiająca zabezpieczenie roweru przed kradzieżą. Zadaszenie wiaty może być wykonane z poliwęglanu komorowego lub blachy falistej.
Szacunkowy koszt inwestycji:
- wiata rowerowa - 14 400,00 zł
- stojaki na rowery - 3 500,00 zł
- koszt transportu i montażu - 3 500,00 zł

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz organizacja przestrzeni wokół SP nr 4.
Przy Szkole Podstawowej nr 4 funkcjonuje niewielki parking dla rowerów wyposażony jedynie w kilka stojaków, który nie zabezpiecza potrzeb wszystkich uczniów przyjeżdżających do szkoły rowerami. Uczniowie oraz osoby korzystające z boiska i placu zabaw pozostawiają swoje jednoślady w dowolnych miejscach, nie zabezpieczając roweru przed upadkiem czy kradzieżą. Stwarza to zagrożenie dla dzieci przechodzących obok niezabezpieczonych rowerów. Miał również miejsce przypadek uszkodzenia roweru przez parkujący samochód. Ponadto rowery w czasie opadów deszczu mokną i dzieci muszą wracać do domu siedząc na mokrych siodełkach rowerowych, co wpływa na ich komfort i zdrowie. Montaż zadaszonej wiaty rowerowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na parkingu (rowery będą miały swoje miejsce, będą mogły być zabezpieczone przed kradzieżą czy przewróceniem się), a także uporządkuje przestrzeń na parkingu.