projekt nr 2

2. Wykonanie dokumentacji na remont chodnika i nawierzchni asfaltowej ul. Zielonej


Lokalizacja

Kraśnik; ul. Zielona

Opis projektu

Najważniejsze założenia projektu to wykonanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie remontu chodnika i nawierzchni asfaltowej na ul. Zielonej.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Ulica Zielona jest chyba ostatnią ulicą w naszym mieście, której chodnik wykonany jest z betonowych płytek. Nawierzchnia chodnika jest nierówna, tworzą się na nim zapadliny i dołki w których zbiera się woda. Płyty są popękane co utrudnia poruszanie się. Mieszkańcy maja problem aby odśnieżyć chodni a latem ze szczelin w płytach ciągle wyrastają chwasty. Podobnie  jest z nawierzchnią asfaltową ulicy Zielonej. Popękany asfalt, ubytki, kruszące się fragmenty asfaltu wszystko to sprawie, że przejechanie ul. Zieloną nie należy do komfortowych doznań.