projekt nr 3

3. DOPOSAŻENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO SKATEPARKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KRAŚNIKU W MINIRAMPĘ


Lokalizacja

SKATEPARK ZNAJDUJĄCY SIĘ NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KRAŚNIKU, UL. ŻWIRKI I WIGURY 2, 23-204 KRAŚNIK
DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 4/1 OBRĘB EWIDENCYJNY PÓŁNOC GMINA I MIASTO KRAŚNIK

Opis projektu

PROJEKT PRZEWIDUJE DOPOSAŻENIE SKATEPARKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KRAŚNIKU O MINIRAMPĘ, PRZEZNACZONĄ DLA UŻYTKOWNIKÓW POCZĄTKUJĄCYCH ORAZ ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH, O WYMIARACH 885X366X120 CM.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

• DOPOSAŻENIE SKATEPARKU WPŁYNIE NA POPRAWĘ JAKOŚCI AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ I WYNIKAJĄCY Z TEGO ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH, POLEPSZENIE KONDYCJI, KOORDYNACJI RUCHOWEJ ORAZ ZMYSŁU RÓWNOWAGI
• ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OBIEKTU STANOWIĆ BĘDZIE ALTERNATYWĘ DLA SPĘDZANIA CZASU PRZY KOMPUTERACH I TELEFONACH PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
• SKATEPARK BĘDZIE IDEALNYM MIEJSCEM DO NAWIĄZYWANIA NOWYCH ZNAJOMOŚCI POPRZEZ WSPÓLNĄ ZABAWĘ
• ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA JAZDĄ NA HULAJNODZE, DESKOROLCE, ROLKACH ORAZ NA ROWERZE WŚRÓD NAJMŁODSZYCH
• PROMOCJA DESKOROLKI JAKO NOWEGO SPORTU OLIMPIJSKIEGO - OD ROKU 2020
• ROZWIJANIE I KREOWANIE PRZEZ SAMORZĄD PRZESTRZENI DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU PRZEZ MŁODZIEŻ I DZIECI TO ISTOTNY KIERUNEK WSPIERANIA ROZWOJU MŁODYCH MIESZKAŃCÓW KRAŚNIKA. TYM SAMYM  ROZBUDOWA SKATEPARKU  WPŁYNIE NA POSZERZENIE WŚRÓD MŁODZIEŻY WIEDZY ZWIĄZANEJ Z BUDOWANIEM POSTAW OBYWATELSKICH I ZACHĘCI DO UCZESTNICTWA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM W PRZYSZŁOŚCI