projekt nr 4

4. Rozbudowa zatok parkingowych przy ul. Piaskowej


Lokalizacja

Kraśnik, działka nr ewid. 922, obręb Piaski

Skrócony opis

Zakres realizacji: 1. Wykonanie projektu technicznego rozbudowy istniejących zatok parkingowych przy ul. Piaskowej. 2. Budowa miejsc parkingowych- rozbudowa zatok parkingowych przy ul. Piaskowej w rejonie budynków Piaskowa 24-28 ( w tym budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych)

Opis projektu

Zakres realizacji:
1. Wykonanie projektu technicznego rozbudowy istniejących zatok parkingowych przy ul. Piaskowej.
2. Budowa miejsc parkingowych- rozbudowa zatok parkingowych przy ul. Piaskowej w rejonie budynków Piaskowa 24-28 ( w tym budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych).

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Z uwagi na rosnącą liczbę samochodów należących do mieszkańców Kraśnika i narastający problem braku miejsc parkingowych, zgłaszamy propozycję rozbudowy istniejących zatok parkingowych przy ul. Piaskowej w ramach dostępnych środków z budżetu obywatelskiego. Istniejące zatoki parkingowe przy ul. Piaskowej w rejonie budynków Piaskowa 20-28 mogą zostać znacząco rozbudowane. Zgodnie z mapą sytuacyjną po rozbudowie przedmiotowych zatok parkingowych z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym i warunków technicznych, można uzyskać co najmniej 14 nowych miejsc postojowych, w tym miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, którego nie ma w tym rejonie. Wniosek dotyczy budowy miejsc parkingowych w liczbie możliwej do wykonania w ramach dostępnych środków z budżetu obywatelskiego. Rozbudowa tychże poprawi dostępność parkingów dla mieszkańców osiedla Piaski i zmniejszy problem parkowania w miejscach niedozwolonych, a przez to zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu drogowym.