projekt nr 1

1. Przebudowa altany śmietnikowej u zbiegu ulic Dworaka i Ułańskiej


Lokalizacja

na działkach o nr ewid. 418/1 i 418/5, obręb Zarzecze II

Skrócony opis

Rozbiórka istniejącej miejskiej wiaty śmietnikowej nr 63. Montaż nowej altany śmietnikowej o konstrukcji stalowej i wymiarach 6x3 m. Ułożenie kostki brukowej przy altanie. Remont fragmentu nawierzchni ul. Ułańskiej na odcinku stanowiącym dojazd do altany.

Opis projektu

Zakres realizacji projektu:
1. Rozbiórka istniejącej miejskiej wiaty śmietnikowej o nr 63.
2. Montaż nowej altany śmietnikowej o konstrukcji stalowej i wymiarach ok. 6x3 m.
3. Ułożenie kostki brukowej przy altanie.
4. Remont fragmentu nawierzchni ul. Ułańskiej na odcinku stanowiącym dojazd do altany.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Istniejąca wiata śmietnikowa przy skrzyżowaniu ulic Dworaka i Ułańskiej, z której korzystają mieszkańcy budynków przy ul. Mieszka I, Dworaka i Chopina wymaga pilnej modernizacji. Wiata (będąca zaadaptowanym na ten cel garażem) i jej otoczenie jest w złym stanie technicznym. Wiata jest za mała, bez wentylacji, a nawierzchnia wokół jest zdegradowana i utrudnia dojście i dojazd po odbiór odpadów. Budowa nowoczesnej altany śmietnikowej oraz zagospodarowanie terenu i remont nawierzchni u zbiegu ulic Dworaka i Ułańskiej przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców i poprawy estetyki tego rejonu Kraśnika.