projekt nr 3

3. Zdrowy Przedszkolak- zakup lamp bakteriobójczych do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kraśniku


Lokalizacja

Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Juliusza Słowackiego 5, 23-204 Kraśnik

Skrócony opis

Zakup 5 lamp bakteriobójczych przepływowych dwufunkcyjnych naściennych wraz z usługą montażu oraz szkoleniem kadry z zakresu obsługi urządzeń. Zakup lamp ma na celu skuteczną bieżącą dezynfekcję powietrza oraz powierzchni w salach zajęciowych w przedszkolu miejskim nr 4 skutkującą zmniejszeniem ryzyka zachorowań (w tym rozprzestrzenianiu wirusa covid) wśród dzieci oraz kadry pracowniczej.

Opis projektu

Zakup 5 lamp bakteriobójczych przepływowych dwufunkcyjnych naściennych wraz z usługą montażu oraz szkoleniem kadry z zakresu obsługi urządzeń. Zakup lamp ma na celu skuteczną bieżącą dezynfekcję powietrza oraz powierzchni w salach zajęciowych w przedszkolu miejskim nr 4 skutkującą zmniejszeniem ryzyka zachorowań (w tym rozprzestrzenianiu wirusa covid) wśród dzieci oraz kadry pracowniczej poprzez unieszkodliwienie bakterii i wirusów za pomocą promieniowania UV-C. Proponowany model - lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna NBVE-110/55. Wirusobójcze lampy NBVE posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty, w tym atest Państwowego Zakładu Higieny. Zalety korzystania z lamp dwufunkcyjnych:
- nieodwracalnie niszczą bakterie, wirusy, grzyby i inne mikroorganizmy znajdujące się w powietrzu,
- intensywnie dezynfekują powietrze w obecności ludzi w pomieszczeniu - lampy przepływowe.
- poprawiają jakość wdychanego powietrza.
- tworzą rodzaj bariery, skutecznie zabezpieczając przed rozwojem i rozprzestrzenianiem się zakażeń,
- obniżają konieczność stosowania środków chemicznych, nie powodują żadnego skażenia, promieniowanie UV-C działa tu i teraz, nie pozostawiając po sobie śladów.
- energooszczędne, tanie w eksploatacji,
- łatwe w obsłudze.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Potrzeba realizacji tego zadania podyktowana jest tym, iż wśród dzieci uczęszczających do przedszkola bardzo często dochodzi do różnego rodzaju infekcji i zachorowań, skutkujących wyłączeniem dziecka z zajęć na okres choroby. Wykorzystywanie lamp bakteriobójczych i wirusobójczych NBVE-110/55 stanowiłoby jeden z codziennych obowiązków higienicznych  w przedszkolu. Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowań wśród dzieci PM nr 4 (zarówno pochodzenia bakteryjnego jak i wirusowego - w tym covid 19), dzięki czemu będą one mogły aktywniej uczęszczać do przedszkola, co pozytywnie wpłynie na realizację podstawy programowej przez dzieci oraz ich skuteczny rozwój. Dodatkowo zmniejszenie ryzyka zachorowań u dzieci będzie skutkowało zmniejszeniem rozprzestrzeniania zachorowań na kadrę przedszkola oraz rodziny dzieci. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków naszej przedszkolnej społeczności zasadne byłoby zaopatrzenie się w certyfikowane i atestowane urządzenia.