projekt nr 2

2. "W zdrowym ciele zdrowy duch" Sala do gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej w ZPO nr 2


Lokalizacja

ZPO nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Urzędowska 10

Opis projektu

Projekt ma na celu przystosowanie salki sportowej znajdującej się w najstarszej części budynku SP nr 2 do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, poprawie wytrzymałości fizycznej oraz siły.  Przystosowanie sali wymaga wymiany starej instalacji elektrycznej, zamontowania oświetlenia ledowego,  gruntowania, tynkowania ścian i sufitów, wymiany nawierzchni oraz zakupu dwóch urządzeń do rehabilitacji ruchowej. Wejście do sali możliwe jest z głównego budynku szkoły oraz z wejścia zewnętrznego, zlokalizowanego przy dużej sali gimnastycznej, co umożliwia pełne korzystanie z sali w czasie trwania lekcji oraz w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Coraz więcej dzieci i młodzieży ma obniżoną sprawność fizyczną, cierpi na odchylenia w prawidłowej budowie i postawie ciała, słabe umięśnienie oraz nieprawidłowe nawyki. Dzieci te wymagają specjalnego ruchu korekcyjnego mającego na celu doskonalenie sprawności ruchowej, zatrzymania wad postawy ciała i niedopuszczania do ich pogłębiania. Podczas zajęć na sali uczestnicy są w stanie nabyć oraz doskonalić sprawność ruchową w ramach ćwiczeń korekcyjnych, ćwiczyć różne partie mięśni, co stanowi doskonałe uzupełnienie dla aktywności prowadzonych na hali sportowej.