projekt nr 1

1. Akcja - NIE dla RAKA w Straży!


Lokalizacja

Kraśnik, ul. Jagiellońska 187

Opis projektu

Projekt będzie realizowany wiele etapowo.
Pierwszym zadaniem będzie przystosowanie pomieszczenia w remizie do montażu nowego wyposażenia zakupionego w ramach środków z budżetu obywatelskiego.
Kolejnym zadaniem będzie zakup profesjonalnej pralki oraz suszarki do ubrań specjalnych.
Następnie zakup myjki/umywalki wolnostojącej oraz stołu roboczego do wykonywania dekontaminacji wstępnej.
Po dokonaniu zakupów tego wyposażenia następnie przystąpimy do montażu sprzętu w przystosowanym pomieszczeniu.
Ostatecznie po wykonaniu zakupów i montażu wyżej wymienionego wyposażenia dokonamy podliczenia środków i następnie przeprowadzimy rozpoznanie dotyczące potrzeb zakupowych związanych z umundurowaniem oraz sprzętem strażackim który jest niezbędny do podniesienia gotowości bojowej oraz zabezpieczenia strażaków przed m.in. trującymi substancjami.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Projekt przewiduje zminimalizowanie ryzyka zachorowania na raka oraz inne choroby, a także pozwoli sprawnie przywracać sprzęt do stanu użytkowania po akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Wszystkie te cele mają wspólną cechę, a mianowicie dążą do "Utrzymania Gotowości Bojowej Jednostki". Utrzymanie gotowości bojowej poprzez szybkie przywracanie sprzętu do m.in. czystości jest niezbędne oraz bardzo trudne w obecnej sytuacji. W obecnym czasie pranie umundurowania jest zlecane firmom co generuje koszty utrzymania jednostki, dlatego realizacja naszego projektu pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania, przyśpieszy przywracanie jednostki do gotowości bojowej, pozwoli zabezpieczyć ratowników, wyeliminuje możliwość przenikania rakotwórczych substancji do organizmów ratowników.