projekt nr 2

2. BEZPIECZNY WJAZD DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KRAŚNIKU


Lokalizacja

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAŚNIKU
KRAŚNIK, UL. URZĘDOWSKA 435

Opis projektu

PROJEKT OBEJMUJE WYMIANĘ PRZĘSEŁ OGRODZENIA FRONTOWEGO OD UL. URZĘDOWSKIEJ WRAZ Z FURTKĄ WEJŚCIOWĄ. PROJEKT ZAKŁADA RÓWNIEŻ WYMIANĘ BRAMY WJAZDOWEJ OD UL. NADSTAWNEJ NA PRZESUWNĄ.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

STAN OGRODZENIA ODBIEGA OD NORM I WYTYCZNYCH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI, JAKIE POWINIEN ON SPEŁNIAĆ. PRZEZ LATA, WŁASNYMI SIŁAMI, DYREKCJA JAK I RODZICE, STARALI SIĘ NAPRAWIAĆ OGRODZENIE, JEDNAK W WYNIKU CIĄGŁEJ DEGRADACJI JEGO BIEŻĄCA KONSERWACJA PRZESTAŁA WYSTARCZAĆ. WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA SZKOŁY JAK RÓWNIEŻ POWIĘKSZENIE PRZESTRZENI PARKINGOWEJ WPŁYNIE KORZYSTNIE NA ESTETYKĘ I DOSTĘPNOŚĆ TERENU SZKOLNEGO, POPRAWI BEZPIECZEŃSTWO OSÓB (UCZNIÓW, RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW) KORZYSTAJĄCYCH Z PLACU SZKOLNEGO (RÓWNIEŻ NOWEGO PLACU ZABAW „PODWÓRKO NIVEA”). GŁOS NA NASZ PROJEKT TO POMOC DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, TAK ABY NASZA SZKOŁA NADAL MOGŁA SPEŁNIAĆ SWOJĄ MISJĘ, ZAPEWNIAJĄC NAJWYŻSZY POZIOM OPIEKI DZIECIOM.