projekt nr 1

1. Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego


Lokalizacja

przy ul. Wyszyńskiego, nr ewid. działki 197/10, obręb Zachód, Miasto Kraśnik

Skrócony opis

Budowa 9 miejsc parkingowych usytuowanych na wysokości bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 19. Lokalizacja parkingu znajduje się w granicach terenów zielonych osiedla. W ramach inwestycji należy zmienić przeznaczenie nieużywanego placu zieleni na 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z krawężnikami w granicy jezdni.

Opis projektu

Budowa dziewięciu miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego na działce nr ewid. 197/10. Miejsca parkingowe usytuowane są na wysokości bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 19. Lokalizacja parkingu znajduje się w granicach terenów zielonych osiedla. W ramach inwestycji należy zmienić przeznaczenie nieużywanego placu zieleni na 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z krawężnikami w granicy jezdni. Miejsca zostaną usytuowane pod kątem 90 stopni do istniejącej drogi publicznej - ul. Wyszyńskiego. Stanowiska będą miały 2,50 m szerokości i 5 m długości. Powierzchnia wynosić będzie ok. 112,5 m². Nawierzchnia  utwardzona, ze spadkiem zapewniającym spływ wody, przewidziana z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowa z tłucznia. Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane. W obrębie planowanej inwestycji przy ul. Wyszyńskiego istnieje sieć gazowa oraz telekomunikacyjna - wymagane będzie uzyskanie warunków zabezpieczenia sieci. Uzyskanie zgłoszenia i pozwolenia budowlanego nie będzie konieczne, ponieważ miejsca postojowe nie przekroczą 10 stanowisk. Liczba miejsc parkingowych w wyniku ograniczeń finansowych może ulec zmniejszeniu.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego jest bardzo pożądana przez mieszkańców Kraśnika Fabrycznego. Nowa aranżacja przestrzeni publicznej wpłynie na poprawę estetyki tego terenu i zdecydowanie poprawi komfort mieszkańców pobliskich osiedli oraz warunki komunikacji samochodowej. W związku z ciągłym rozwojem tej części miasta, liczba mieszkańców nieustannie wzrasta. Z pewnością nowe osiedla i budynki mieszkalne przyczyniają się do nasilonego ruchu samochodowego. Dodatkowe miejsca parkingowe, których ilość przy ul. Wyszyńskiego w dalszym ciągu jest niewystarczająca, z pewnością docenią mieszkańcy całego miasta. Problemy z zaparkowaniem swojego samochodu widoczne są szczególnie w godzinach wieczornych, czy w niedzielę, kiedy do pobliskiego kościoła zjeżdża wielu mieszkańców miasta. Inwestycja przy jednej z głównych ulic miejskich Kraśnika Fabrycznego będzie służyć ogółowi mieszkańców miasta. Jest to projekt praktyczny, który posłuży na lata.