projekt nr 2

2. Bezpieczne przejście - budowa solarnej sygnalizacji świetlnej przy szkole podstawowej nr 6 w Kraśniku


Lokalizacja

Przejście dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej 2 przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II. Miasto Kraśnik, działka nr ewid. 23 obręb Północ

Skrócony opis

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej. Poprawa bezpieczeństwa zostanie zapewniona przez montaż solarnej sygnalizacji świetlnej typu D-6, na przejściu dla pieszych, przy SP nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej 2. Realizacja projektu obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowych i montaż inteligentnej sygnalizacji świetlnej zasilanej solarami według załączonego kosztorysu

Opis projektu

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej. Poprawa bezpieczeństwa zostanie zapewniona przez montaż solarnej sygnalizacji świetlnej typu D-6, wzbudzanej na przejściu dla pieszych, przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku przy ul. Grunwaldzkiej 2. Realizacja projektu obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowych i montaż inteligentnej sygnalizacji świetlnej zasilanej solarami według załączonego wstępnego kosztorysu.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Wymuszenia pierwszeństwa na pieszych, a nawet potrącenia na przejściach, to wciąż poważne zagrożenie w okolicach szkół, choć większość kierowców to odpowiedzialni ludzie, którzy wiedzą, że ta okolica wymaga dodatkowej uwagi, to w trosce o bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinny być zainstalowane elementy zmuszające do zredukowania prędkości. Montaż sygnalizacji świetlnej we wskazanym miejscu zapewni spowolnienie ruchu pojazdów poruszających się ul. Grunwaldzką, umożliwi bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię oraz włączenie się do ruchu pojazdów wyjeżdżających ze szkolnego parkingu. Sygnalizacja nie byłaby uciążliwa dla samochodów, bo włączałaby się tylko "na żądanie". W ciągu dnia ruch jest niewielki, jednak problem widoczny jest szczególnie rano i popołudniu, gdy rodzice przyprowadzają/odbierają dzieci ze szkoły. Zamontowane wyspowe progi zwalniające zamontowane na ul. Grunwaldzkiej na pewno częściowo spowalniają ruch, jednak takie rozwiązanie nie do końca zdaje egzamin.