projekt nr 1

1. Akcja- bezpieczny Kraśnik, zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków


Lokalizacja

ul. Jagiellońska 187 - obiekty Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku (miejsce składowania zakupów w ramach projektu - remiza)

Opis projektu

Projekt przewiduje zakup sprzętu ratowniczego oraz umundurowania specjalnego (odzież, obuwie używane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych) dla strażaków Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku. Podczas realizacji projektu zostanie przeprowadzone rozpoznanie potrzeb zakupowych a następnie wytypowanie odpowiednich rodzajów ubrań, obuwia specjalnego oraz sprzętu, który zwiększy możliwości w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Kolejne czynności w realizacji zadania to analiza rynku w celu wyboru najlepszego sprzętu i umundurowania pod względem ceny i jakości, aby efektywnie zrealizować projekt.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Głównym celem projektu jest utrzymanie gotowości bojowej jednostki miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku oraz zwiększenie ich możliwości w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Częstotliwość działań strażaków jest na tyle duża, że ubrania bojowe, obuwie, których używają są bardzo szybko eksploatowane.Bieżąca wymiana oraz uzupełnianie umundurowania specjalnego (używanego podczas akcji) pochłania duże środki, a właśnie pomocy mieszkańców umożliwi nam wykonanie tego trudnego zadania, które jest bardzo ważne dla prowadzenia sprawnych działań.Kolejnym z problemów, który chcemy rozwiązać przy pomocy projektu budżetu obywatelskiego 2020 to zakup nowoczesnego sprzętu do działań ratowniczych. Zakup sprzętu jest konieczny ze względu na zmieniające się otoczenie, realia życia, które tworzą nowe zagrożenia dla mieszkańców miasta.