Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 9.04.2020 r.w sprawie skierowania do realizacji projektów wybranych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 oraz wskazania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kraśnik lub jednostek o

Piątek, 17 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 9.04.2020 r.w sprawie skierowania do realizacji projektów wybranych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 oraz wskazania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kraśnik lub jednostek organizacyjnych Miasta i osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz załącznik do Zarządzenia nr  154/2020 z dnia 9.04.2020 r.

Załączniki:

Powrót