Ostateczna lista zatwierdzonych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, z podziałem na dzielnice w kolejności alfabetycznej.

Poniedziałek, 24 lutego 2020

Ostateczna lista zatwierdzonych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, z podziałem na dzielnice w kolejności alfabetycznej

Załączniki:

Powrót