Lista wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 po ocenie formalnej

Poniedziałek, 20 września 2021

 

1.Lista wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 (wg daty wpływu).

2. Zestawienie wniosków, które nie spełniają wymogów formalnych (z podziałem na dzielnice).

3. Zestawienie wniosków, które spełniają wymogi formalne (wg daty wpływu, z podziałem na dzielnice).


Załączniki:

Powrót