Kończy się realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego 2020

Piątek, 13 listopada 2020

Trwa realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. W tym roku do dyspozycji mieszkańców miasta było 385 tys. zł, po 55 tys. zł dla każdej z siedmiu dzielnic miasta.
Kraśniczanie najpierw zgłaszali pomysły, następnie były one poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Poszczególne wydziały Urzędu Miasta analizowały, czy dana propozycja jest możliwa do realizacji i mieści się w założonym budżecie . Te, które przeszły ocenę - znalazły się na siedmiu listach, zgodnie z ilością dzielnic głosowania.
Przypomnijmy, że w tej edycji zostało zgłoszonych 31 projektów, z których, po weryfikacji formalnej i merytorycznej  pod głosowanie zostało dopuszczonych 21. Podczas głosowania, które po raz pierwszy odbywało się także przez internet, mieszkańcy oddali 4478 ważnych głosów. Ostatecznie do realizacji zostało skierowanych  8 wniosków.
W dzielnicy I, która wykazała się najwyższą aktywnością podczas głosowania (oddano 2027 głosów) wygrał projekt budowy miejsc parkingowych i chodnika na ul. Wyszyńskiego, który zdobył 599 głosów. Budowanych jest kilkadziesiąt metrów chodnika i 9 miejsc parkingowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych. Budowa  odcinka chodnika jest kontynuacją inwestycji z poprzednich lat, realizowanej również z Budżetu Obywatelskiego.
W dzielnicy drugiej zgłoszony został tylko jeden projekt – dzięki Budżetowi Obywatelskiemu dziewczęca drużyna piłki nożnej Stella Kids otrzyma nowe stroje sportowe.  
Projekt wybrany w dzielnicy III - stworzenie zielonego skweru przy ul. Makuszyńskiego -  po zapytaniach ofertowych do wykonawców przekroczył zakładany budżet 55 000zł i zostanie zrealizowany w późniejszym czasie.
Mieszkańcy dzielnicy IV po raz kolejny przyznali finansowanie projektowi zgłoszonemu przez Miejską Ochotniczą Straż Pożarną, oddając na niego ponad 400 głosów Tym razem zakupiono pojazd typu quad oraz 8 kompletów ubrań specjalnych.
W dzielnicy V z Budżetu Obywatelskiego remontowana jest droga dojazdowa na osiedlu Koszary. To droga prowadząca między innymi do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Przedszkola nr 5. Jak argumentowali zgłaszający projekt, nawierzchnia drogi jest zdegradowana, występują liczne ubytki, a miejscowe naprawy nie przynoszą efektu, stąd potrzeba kompleksowej wymiany nawierzchni. Projekt uzyskał 269 głosów mieszkańców dzielnicy, inwestycja jest w trakcie realizacji.
W dzielnicy VI zgłoszono tylko jeden wniosek, który także jest kontynuacją zwycięskich projektów z lat poprzednich. Budżet Obywatelski pozwolił dokończyć w tym roku wymianę opraw oświetleniowych w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 na energooszczędne, ledowe, między innymi w pomieszczeniach świetlicy, salach przedszkolnych oraz szatniach.
Dzielnica VII uzyskała finansowanie dla dwóch projektów, które dostały najwięcej głosów mieszkańców, gdyż ich łączny koszt nie przekroczył zakładanych 55 000zł. Przy Szkole Podstawowej nr 4 powstaje zadaszona wiata dla 20 rowerów, przeznaczona dla uczniów dojeżdżających w ten sposób do szkoły. Z kolei wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 6 korzystają z zakupionej z Budżetu Obywatelskiego maty interaktywnej, która umożliwia wzbogacenie zajęć w przedszkolu o kilkadziesiąt gier zespołowych : edukacyjnych, językowych i rozrywkowych.
 
 

Powrót