projekt nr 2

2. SKWEREK „ PRZY PIĄTCE”


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku ul. Ks. J. Popiełuszki 1, 23 - 204 Kraśnik

Opis projektu

CELEM ZADANIA JEST ADAPTACJA SKWERKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. H. SIENKIEWICZA W KRAŚNIKU DLA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ.  W POPRZEDNICH LATACH  W GIMNAZJUM BYŁ MIEJSCEM OBCHODÓW UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I PATRIOTYCZNYCH-ZNAJDUJE SIĘ TU OBELISK UPAMIĘTNIAJĄCY SZARE SZEREGI. OBECNIE SKWEREK PO PRZEPROWADZONEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU JEST W BARDZO ZŁYM STANIE, BRUDNA I ZNISZCZONA KOSTKA BRUKOWA NADAJE SIĘ DO WYMIANY. ZNISZCZONĄ TRAWĘ NALEŻAŁO BY POSIAĆ NA NOWO, DODATKOWO DOKONAĆ NASADZEŃ KWIATÓW, KRZEWÓW I ROŚLIN. NALEŻAŁO BY WYREMONTOWAĆ SCHODY, WYMIENIĆ BARIERKI, KUPIĆ ŁAWKI.ZAGOSPODAROWANIE TEJ PRZESTRZENI POWINNO ŁĄCZYĆ BIEŻĄCE POTRZEBY SZKOŁY(MIEJSCE SPĘDZANIA PRZERW PRZEZ UCZNIÓW)Z POSZANOWANIEM TRADYCJI (UPAMIĘTNIENIE SZARYCH SZEREGÓW). REALIZACJA TEGO PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I ESTETYKI SZKOŁY.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

ODNOWIONY SKWEREK, WYKORZYSTYWANY BĘDZIE PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY W CZASIE PRZERW JAK RÓWNIEŻ PODCZAS UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH, OBCHODÓW ŚWIĄT NARODOWYCH, UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH . ODNOWIENIE SKWERKU NADA NOWEGO WYGLĄDU PRZESTRZENI SZKOLNEJ, JAK RÓWNIEŻ PODNIESIE RANGĘ I CHARAKTER WSZYSTKICH UROCZYSTOŚCI, KTÓRE NA JEGO TERENIE BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE NP.: POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO, ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, ŚWIĘTO PATRONA, APELE SZKOLNE, OBCHODY ŚWIĄT NARODOWYCH. ZE WZGLĘDU NA ZALECENIA SANITARNE WSKAZANE JEST SPĘDZANIE PRZERW LEKCYJNYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. SKWEREK  JEST MIEJSCEM BEZPIECZNYM-OGRANICZONA PRZESTRZEŃ ,WEJŚĆ MOŻNA TYLKO  ZE SZKOŁY. W TYM ROKU SZKOLNYM UCZNIOWIE  BARDZO CHĘTNIE PRZEBYWALI NA DUŻEJ PRZERWIE NA SKWERKU. ZGŁASZALI POSTULATY DOTYCZĄCE JEGO ZAGOSPODAROWANIA.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU:
- REMONT SCHODÓW – 25 000,00 ZŁ,
- NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW – 5 000,00 ZŁ,
- WYMIANA BARIEREK – 5 000,00 ZŁ,
- ZAKUP ŁAWEK – 5 000,00 ZŁ,
- WYMIANA KOSTKI BRUKOWEJ – 20