projekt nr 3

3. Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Piaski


Lokalizacja

Osiedle Piaski, ul. Makowa , działka nr 923/53 obręb Piaski

Skrócony opis

Celem projektu jest budowa 7 miejsc parkingowych ( w tym1 miejsce dla niepełnosprawnych) przy ul. Makowej na działce. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu budowlanego, a następnie realizację. Miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, oznakowanie pionowe i poziome parkingu.

Opis projektu

Celem projektu jest budowa 7 miejsc parkingowych ( w tym1 miejsce dla niepełnosprawnych) przy ul. Makowej na działce. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu budowlanego, a następnie realizację. Miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, oznakowanie pionowe i poziome parkingu.

Uzasadnienie przedmiotowego projektu

Realizacja projektu znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. Zmniejszy problem zbyt małej ilości miejsc postojowych na osiedlu i zostawianie przez mieszkańców samochodów na zieleńcach i innych miejscach niedozwolonych